Garantier & villkor

Garanti & Villkor

Första sidan / Garanti & Villkor
Garanti & Villkor 2017-10-31T15:49:04+00:00

En av marknadens längsta garantier

20 års hållbarhetsgaranti!
För oss är det viktigt att den lekplatsutrustning som barn ska leka i har den högsta kvaliteten så att säkerheten upprätthålls under lång tid. När ni ska ta ett beslut om inköp av lekredskap, är det
viktigt att ni är medvetna om utrustningens livslängd. Enbart inköpspriset kan inte jämföras om olika produkter har
olika hållbarhet eller har olika krav för underhåll.

En bra investering för er som köper lekredskap är därför att ställa höga krav på minimalt underhåll och lång livslängd. Vår lekplatsutrustning är gjord av materialen aluminium och HPL (High Pressure Laminate) vilket gör att produkterna har mycket hög kvalitet och lång livslängd.

Vi erbjuder nu 20 års garanti på delar gjorda av aluminium och 15 års garanti på delar gjorda av HPL, men vi vet att dessa material i praktiken kan ha en livslängd på mer än 30 år.

Garantier:

Trasiga delar som omfattas av garantin ersätts av Söve och kommer att levereras kostnadsfritt till kunden. Alla garantianspråk ska dokumenteras. Garantin omfattar fel på grund av defekter i material och/eller tillverkningsfel.

Leveranskontroll:

Leveranskontroll måste utföras av kunden. Eventuella brister och skador meddelas Söve inom 8 dagar efter mottagit leverans. För att Söve skall godkänna reklamation måste reklamation fotodokumenteras!

INGEN GARANTI GES VID OLYCKOR, SLITAGE KOSMETISKA PROBLEM, FELAKTIG ANVÄNDNING ELLER VANDALISM. Garantin gäller inte vid skador som orsakats av olyckor, felaktig omvårdnad, försumlighet, normalt slitage, ytkorrosion på metalldelar, missfärgade ytor och andra kosmetiska problem eller fel som orsakats av felaktig användning eller vandalism. Naturliga förändringar som uppstår med tiden räknas som kosmetiska problem och täcks inte av garantin. Denna garanti innefattar endast kostnadsfri ersättning av del(ar) med material- eller tillverkningsdefekt(er) som täcks av denna garanti samt fri leverans av sådana delar till kundens lagerplats.

Denna garanti innefattar ej montering eller demontering av komponenter eller skada uppkommen på annan produkt eller person eller följdskador. Vidare täcker denna garanti ej brister som är irrelevanta för produktens funktion såsom ytskador eller ytligt liggande sprickor som ej påverkar konstruktionens hållfasthet.

Denna garanti gäller endast om köparen kan visa att:
– montering, installation och underhåll utförts enligt instruktioner och anvisningar från Söve
– skada eller defekt uppstått inom giltig garantitid
– kunden skriftligen har meddelat Söve om skadan/defekten så snart denna upptäckts
– skadan/defekten inte kan härledas till kundens eller tredje parts avsiktliga handlande eller försummelse, vandalism, felaktigt nyttjande, olycka, brand eller normalt slitage.

Åberopande av garanti skall ske skriftligen tillsammans med kvitto till Söve inom giltig garantitid eller senast en (1) månad efter giltig garantitid.

 

banner2_7

Fraktvillkor:

På alla beställningar över 50 000:- brutto (exkl.moms) tillkommer en frakt på 5000:-. Vid order under 50 000:- brutto (exkl.moms) tillkommer en frakt på 10% av ordersumman. Lägsta fraktkostnad 350:-.

Minimumvolym för beställning av fallskyddsplattor med ovan fraktvillkor är 25 m2.

Om expressleverans önskas tillkommer ett fraktpåslag på 15% av ordersumman. Vid expressleverans menas leverans snabbare enn standard leveranstid.

I särskilda fall vid beställning av extra volymkrävande gods eller vid geografisk långa avstånd i Sverige gäller andra villkor. Detta anges i sådana fall tydligt vid lämnande av offert eller i dialog med kund.

Leverans inom 3-4 veckor från Söve. Vid leverans från Erlau, Kraiburg och Europlay gäller 6-8 veckors leveranstid.
Vid leverans från Söves samarbetspartner, Eibe gäller 5-7 veckors leveranstid.

Betalningsvillkor är 20 dagar netto om inget annat är avtalat.

Fel leverans / Saknade delar
Leveranskontroll måste direkt utföras av kunden.
Eventuella brister och skador meddelas Söve inom 2 veckor efter leverans.

garanti-underbilde

Garantier

HÅLLBARHETSGARANTI
20 ÅR Om komponent eller material av aluminium som nyttjats och vårdats normalt går sönder eller eljest visar sig vara defekt sänder Söve en ny reservdel kostnadsfritt. Detta gäller 20 år från köpet. Uppkommen kostnad för montering, demontering, följdskada, personskada eller skada på annan produkt till följd av defekten ersätts ej av Söve.

15 ÅR Om komponent eller material av HPL som nyttjats och vårdats normalt går sönder eller eljest visar sig vara defekt sänder Söve en ny reservdel kostnadsfritt. Detta gäller 15 år från köpet. Uppkommen kostnad för montering, demontering, följdskada, personskada eller skada på annan produkt till följd av defekten ersätts ej av Söve.

10 ÅR Om komponent eller material som är galvaniserat eller som består av ej lackade delar av stål som nyttjats och vårdats normalt går sönder eller eljest visar sig vara defekt sänder Söve en ny reservdel kostnadsfritt. Detta gäller 10 år från köpet. Detsamma gäller för plattor av HDPE. Uppkommen kostnad för montering, demontering, följdskada, personskada eller skada på annan produkt till följd av defekten ersätts ej av Söve.

10 ÅR Om komponent eller material av lärk och ek från Europlay som nyttjats och vårdats normalt går sönder
eller eljest visar sig vara defekt sänder Söve en ny reservdel kostnadsfritt. Detta gäller 10 år från köpet. Detsamma gäller för shockpad. Om aluminium- eller galvad del från Husson eller produkt från Erlau som nyttjats och vårdats normalt rostar sänder Söve en ny reservdel kostnadsfritt. Detta gäller 10 år från köpet. Uppkommen kostnad för montering, demontering, följdskada, personskada eller skada på annan produkt till följd av defekten ersätts ej av Söve.

8 ÅR Om konstgräsmaterial nyttjats och vårdats normalt går sönder eller eljest visar sig vara defekt sänder Söve en ny reservdel kostnadsfritt. Detta gäller 8 år från köpet. Uppkommen kostnad för montering, demontering, följdskada, personskada eller skada på annan produkt till följd av defekten ersätts ej av Söve.

5 ÅR Om fjäder, lackerade delar, gjutna plastdelar, klätternät, produkter av trä och orörliga fästen som nyttjats och vårdats normalt går sönder eller eljest visar sig vara defekta sänder Söve en ny reservdel kostnadsfritt. Detta gäller 5 år från köpet. Detsamma gäller alla produkter från Kraiburg samt alla metalldelar från Europlay. Uppkommen kostnad för montering, demontering, följdskada, personskada eller skada på annan produkt till följd av defekten ersätts ej av Söve.

2 ÅR Om rörlig del av plast eller metall som nyttjats och vårdats normalt går sönder eller eljest visar sig vara defekt sänder Söve en ny reservdel kostnadsfritt. Detta gäller 2 år från köpet. Uppkommen kostnad för montering, demontering, följdskada, personskada eller skada på annan produkt till följd av defekten ersätts ej av Söve.

GARANTIKRAV
Vid godkänd reklamation sänder Söve ny reservdel kostnadsfritt. Andra skador i samband med reklamation täcks av kunden själv.