En av marknadens längsta garantier

20 års hållbarhetsgaranti!
För oss är det viktigt att den lekplatsutrustning som barn ska leka i har den högsta kvaliteten så att säkerheten upprätthålls under lång tid. När ni ska ta ett beslut om inköp av lekredskap, är det viktigt att ni är medvetna om utrustningens livslängd. Enbart inköpspriset kan inte jämföras om olika produkter har olika hållbarhet eller har olika krav för underhåll.

En bra investering för er som köper lekredskap är därför att ställa höga krav på minimalt underhåll och lång livslängd. Vår lekplatsutrustning är gjord av materialen aluminium, galvaniserat stål, HPL och HDPE vilket gör att produkterna har mycket hög kvalitet och lång livslängd.

Vi erbjuder nu 20 års garanti på delar gjorda av aluminium och 15 års garanti på delar gjorda av HPL, men vi vet att dessa material i praktiken kan ha en livslängd på mer än 30 år.

Garantier:
Trasiga delar som omfattas av garantin ersätts av Söve och kommer att levereras kostnadsfritt till kunden. Alla garantianspråk ska dokumenteras. Garantin omfattar fel på grund av defekter i material och/eller tillverkningsfel.

Leveranskontroll:
Leveranskontroll måste utföras av kunden. Eventuella brister och skador meddelas Söve inom 2 dagar efter mottagit leverans. För att Söve skall godkänna reklamation måste reklamation fotodokumenteras!

INGEN GARANTI GES VID OLYCKOR, SLITAGE KOSMETISKA PROBLEM, FELAKTIG ANVÄNDNING ELLER VANDALISM.

Garantin gäller inte vid skador som orsakats av olyckor, felaktig omvårdnad, försumlighet, normalt slitage, korrosion på metalldelar, missfärgade ytor och andra kosmetiska problem eller fel som orsakats av felaktig användning eller vandalism. Naturliga förändringar som uppstår med tiden räknas som kosmetiska problem och täcks inte av garantin. Denna garanti innefattar endast kostnadsfri ersättning av del(ar) med material- eller tillverkningsdefekt(er) som täcks av denna garanti samt fri leverans av sådana delar till kundens lagerplats.

Denna garanti innefattar ej montering eller demontering av komponenter eller skada uppkommen på annan produkt eller person eller följdskador. Vidare täcker denna garanti ej brister som är irrelevanta för produktens funktion såsom ytskador eller ytligt liggande sprickor som ej påverkar konstruktionens hållfasthet. Garantin gäller inte produkter tillverkade i wicker/pilträ.

Denna garanti gäller endast om köparen kan visa att:

  • montering, installation och underhåll utförts enligt instruktioner och anvisningar från Söve
  • skada eller defekt uppstått inom giltig garantitid
  • kunden skriftligen har meddelat Söve om skadan/defekten så snart denna upptäckts
  • skadan/defekten inte kan härledas till kundens eller tredje parts avsiktliga handlande eller försummelse, vandalism, felaktigt nyttjande, olycka, brand eller normalt slitage.

Åberopande av garanti skall ske skriftligen tillsammans med kvitto till Söve inom giltig garantitid eller senast en (1) månad efter giltig garantitid.

Ladda ner Söves Förvaltning-Drift och Underhålls manual.

Fraktvillkor

På alla beställningar över 50 000: – brutto (exkl. moms) tillkommer en frakt på 5000:-. Vid order under 50 000: – brutto (exkl. moms) tillkommer en frakt på 10% av ordersumman. Lägsta fraktkostnad 350: -.

Minimumvolym för beställning av fallskyddsplattor med ovan fraktvillkor är 25 m2.

Om expressleverans önskas tillkommer ett fraktpåslag. Vid expressleverans menas leverans snabbare än standardleveranstid.

I särskilda fall vid beställning av extra volymkrävande gods eller vid geografisk långa avstånd i Sverige gäller andra villkor. Detta anges i sådana fall tydligt vid lämnande av offert eller i dialog med kund.

Beräknad leveranstid anges på orderbekräftelsen eller i dialog med kund.

Betalningsvillkor är 30 dagar netto om inget annat är avtalat.

Fel leverans / Saknade delar
Leveranskontroll måste direkt utföras av kunden.
Eventuella brister och skador meddelas Söve inom 2 dagar efter leverans.

Hållbarhetsgaranti

20 års garanti gäller material av aluminium.

15 års garanti gäller komponent eller material av HPL. Robinia från Norna (gäller genom rötning)

10 års garanti gäller komponent eller material som är galvaniserat eller som består av ej lackade delar av stål. Detsamma gäller för komponenter av HDPE och komponent eller material av lärk och ek från Europlay, aluminium- eller galvad del från Husson samt produkt från Erlau samt rostfritt från Inter-Play. Robinia trä, oljad lärk och impregnerad furu från Eibe (gäller genom rötning)

5 års garanti gäller fjäder, lackerade delar, gjutna plastdelar, klätternät, produkter av trä och orörliga fästen. Detsamma gäller alla produkter från Kraiburg samt alla metalldelar från Europlay och aluminium- eller galvad del samt produkter i PE-material från Inter-Play

2 års garanti gäller rörlig del av plast, gummi eller metall.

1 års garanti gäller lager, tätningar, kopplingar, fjädrar, teleskop, trampolinmattor, fixeringsdelar för gungsäten från Inter-Play

Undantaget från garanti Wicker- (pilträd) produkter

Listade garantier gäller ej vid installation i bark eller flis som underlag, pga. att detta underlag ger för dålig stabilitet av produkten.

Förutsättningar för garanti
Garantin gäller produktionsfel, inte vid skador som orsakats av olyckor, felaktig omvårdnad, försumlighet, normalt slitage, korrosion på metalldelar, missfärgade ytor eller andra kosmetiska problem och fel som orsakats av felaktig användning eller vandalism. Naturliga förändringar som uppstår med tiden räknas som kosmetiska problem och täcks inte av garantin. Garantin innefattar kostnadsfri ersättning av del(ar) med material- eller tillverkningsdefekt(er) samt fri leverans av sådan del(ar) till kundens lagerplats. Andra skador i samband med reklamation täcks av kunden själv. Garantin innefattar ej uppkommen kostnad för montering, demontering, personskada eller skada på annan produkt till följd av defekten.

Garantin gäller endast då köparen kan visa att:

  • Montering, installation och underhåll utförts enligt instruktioner och anvisningar från Söve
  • Skada eller defekt uppstått inom giltig garantitid
  • Kunden skriftligen har meddelat Söve om skadan/defekten så snart denna upptäckts
  • Skadan/defekten inte kan härledas till kundens eller tredje parts avsiktliga handlande eller försummelse, vandalism, felaktigt nyttjande, olycka, brand eller normalt slitage.
  • Åberopande av garanti skall ske till Söve inom giltig garantitid.

GARANTIKRAV
Vid godkänd reklamation sänder Söve ny reservdel kostnadsfritt. Andra skador i samband med reklamation täcks av kunden själv.

Rulla till toppen