Integritetspolicy

1. Inledning

Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i hela EU. De nya bestämmelserna ersätter PUL (personuppgiftslagen) och ökar privatpersoners möjligheter att bestämma över hur företag och organisationer hanterar personuppgifter och den personliga data som skapas vid nyttjande av dess tjänster eller produkter.
Söve vill med denna text förklarar hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna informationstext.

2. Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (d.v.s. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t.ex. namn, adress, IP-adress och köphistorik.

3. Vilka personuppgifter hanterar vi och varför?

Vi använder dina personuppgifter för att kunna leverera varor du beställt, ge dig särskilda erbjudanden och annan information. Vi samlar in dina kontaktuppgifter i syfte att fullfölja kundrelation.
Kontaktuppgifterna består i:

– Namn
– Adress
– E-postadress
– IP-adress

Information om ditt köp
Vi sparar även data om vilka produkter du beställer.
Supportärenden
När du kontaktar vår support via formulär samlar vi in den information du uppger till oss för att vi ska kunna hjälpa dig med ditt ärende.

4. Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Vi samlar in och behandlar data som:

– du uppger själv när vi har ett fysisk möte
– du uppger själv när du handlar av oss
– du uppger själv när du kontaktar oss via via sove.se

Exakt vilken information vi samlar in om just dig beror på vilken/vilka av våra tjänster du använder.

5. Vad använder vi dina personuppgifter till?

För att vi ska behandla din data krävs att någon av följande rättsliga grunder uppfylls:

– Krav för att fullgöra köp
– Behandlingen är av intresse både för dig och sove.se
– Samtycke från dig för just den behandlingen

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.

Leverans av varor
Vi behandlar personuppgifter för att kunna identifiera dig som kund och för att kunna leverera de varor du beställt. Samt personuppgifter som krävs för att hantera fakturering och betalning av de varor du beställt.
Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke och fullgörande av avtal.

Kommunikation och support
Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakt med oss för att kunna ge dig erbjudanden. Vi använder dina kontaktuppgifter som grund för fakturor, nyhetsbrev och erbjudanden.
Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke och fullgörande av avtal.

6. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen. Kontakta vårt dataskyddsombud för detaljer.

7. Till vem lämnar vi ut personuppgifter?

Vi säljer aldrig dina uppgifter till tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande partners:
Google
Via tredjepartscookie delar vi med oss av din IP-adress till Google i syfte att analysera trafiken på sove.se.

8. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Via vår internetleverantör använder vi oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera information som personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt. T.ex. SSL/TLS, PGP och envägs hash-algoritmer.
Skyddet implementeras med systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet.
Policy och säkerhetsrutin finns bl.a. för:

– Informationssäkerhet
– Incidenthantering
– Riskanalys
– Mjukvaruuppdateringar
– Säker konfiguration och hantering av enheter
– Kontor och serverhallar
– Mjukvaruutveckling

Personalen är bunden av sekretessavtal och behandlar endast den information uppdraget kräver.

9. Om cookies

När du besöker vår webbplats kan vi också samla in information och uppgifter om dig genom att använda så kallade cookies. Läs mer om hur vi använder cookies här.

10. Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.
Tillgång till dina personuppgifter
du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas
Begära rättelse
du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
Begära radering
du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna
Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring
du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas
Rätt till dataportabilitet
du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.
Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Om du väljer att återkalla ditt samtycke kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla alla våra tjänster till dig.

11. Hur du motsätter dig elektronisk direktmarknadsföring

Sove.se kan komma att använda din e-postadress för direktmarknadsföring. Om du inte vill att vi använder din e-postadress i detta syfte är du välkommen att höra av dig till vårt dataskyddsombud med namn, adress och organisations- eller personnummer så inför vi en s.k. reklamspärr för dina uppgifter.

12. Kontaktuppgifter

Söve AB (org. nr. 556716-6904) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss genom skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:

Söve AB
EA Rosengrensgata 32
421 31 Västra Frölunda

I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

13. Uppdateringar av informationstexten

Denna informationstext uppdaterades senast den 25 maj 2018 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer vi meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft via e-post eller genom att publicera en ny version på vår webbplats.

Rulla till toppen