Fallskyddsmattor som inspirerar till lek och lärande. Siffror och bokstäver inspirerar lärande och är perfekt för skolor och förskolor. De kan också användas för olika typer av spel, såsom hoppa hage. Text i blått, grått eller rött

Euroflex fallskyddsmatta soft system består av en fallskyddsplatta 70 mm överst och en 20 mm softyta under.

PS. Pris pr platta