Helt återvinningsbart.

Naturtroget gräs med plastbacking, PU, enbart plats, ett kraftigt 30 mm mörk- och ljusgrönt strå som förstärks med beige krullat strå. Sandfylls med 5-8 kg sand/m2. Finns på 200 cm bredd.

Användningsområde: Trädgård, lekytor, terrass, offentlig miljö.

Pris enligt offert