Story Bench har en halvcirkelformad form med grundstomme i lärk och ek och med sits i polyethylenplattor. Möjlighet att köpa till fundament för montering ovan mark (A003B) eller för fastgjutning (A003A) 4 st krävs