Story Bench – 9 sits är formad som ett S med grundstomme i lärk och ek och med sits av polyethylenplattor. Möjlighet att köpa till fundament för montering ovan mark (A003B) eller för fastgjutning (A003A) 6 st krävs