Bänk för de lite större barnen i tropisk hardwood, behandlat med träskydd. Möjlighet att köpa till fundament för montering ovan mark (A003B) eller för fastgjutning (A003A) 4 st krävs