Med Erlaus fästen kan man fästa sits till betongmurar.