Anslutnings set för sammankoppling av sits och ben, Setet är för en bänk (en sittdel, två ben sektioner)