56 cm stålnätsits med ryggstöd rund till cirkel inåt. Flyttbar.