35 liters papperskorg med lock och utan askkopp för gjutning. Behållare går att svinga och låsa. Möjligt att få med innerbehållare. Galvaniserad