60 liters papperskorg med lock utan askkopp för gjutning. Behållare går att svinga och låsa. Möjligt att få med innerbehållare. Galvaniserad