Denna grillskrapan är designad för att passa på grillgallret. Den rengör grillgallret effektivt och kan även användas som kratta. Stöldskyddad med stålvajer