Duck är tillverkad av hartsbundet gummigranulat med ett vandalsäkert  skal. Ankan kan installeras både utomhus och ställas inomhus. Kan gjutas fast eller vara fristående.