Tankstationen inspirerar till roll lek tillsammans med trehjulingarna. Ska cykeln tankas med biogas eller kanske el?