Kurvad bro som krävs för att koppla samman Locomotive (T101 el T102), Passenger carriage (T201 el T202), Tank wagon (T300), Dining car (T400)