Restaurangvagn med bänkar och bord som bjuder in till rollek. Kopplas med fördel ihop med Locomotive (T101 el T102) , Passenger carriage (T201 el T202) och tank wagon (T300). Dessa kopplas samman med connection bridge (T500).

Levereras förmonterad.

Det finns 2 st alternativ för förankring:
A- för nedgrävning
B -för ovan mark