Lektåg med flera lekmöjligheter som består av 3 delar. Den första delen är tågets lok och har ett styrgrepp i plast. Denna del har även några sittbänkar och en trappa upp till taket. Den andra delen är passagerarvagnen och har flera bänkar där barnen kan vila benen. På enda sidan finns en kulram andra sidan en labyrint som tillför extra lekvärden. Den tredje delen är baksidan av tåget och har ett klätternät. Genom att använda trappan i den första delen kan barn nå taket där de hittar en vobblig gångbro som vidare leder till rutschbanan.