Balanslek där barnen måste forsöka att balansera en fullskalig vikt