Gungbräda i metall som består av ett grön polyesterbelagt metalldel ner i marken, och med en gult sittrör med diameter 300 mm. Gungbrädan har 4 sittplatser (två på vardera sidan) med handtag för barnen att hålla balansen. Sätena är gjorda av vandalfast och färgfast HDPE-polyeten. Alla muttrar och bultar är helt täckta med blomformade skyddshattar. 2 gummidäck ingår i gungbrädan.