Balanslek som består av två stålfjädrar och en platta med anti-slip. Fjädrarna är utformade så att det ej finns någon klämrisk även vid hög belastning. Här kan flera barn leka och balansera samtidigt.