Super Seesaw är en gungbräda på två fjädrar som är monterad på en galvaniserad markfixering. Sitsarna är utformade som Ponnys och består av tålig och färgsäker 19 mm polyeten. Mellan fjädrarna och sitsen finns även en minisurfplatta med handtag och plats för två barn. På så sätt kan gungbrädan röra sig åt alla håll. Elasticiteten i fjädern beräknas så att rörelsen kommer till sin rätt även för de små. Alla muttrar och bultar är helt avskärmade med blomformade skyddslock.