Balance Bench är en stor och mycket utmanande balanslek där barnen tar sig både runt och mellan flera balanselement. Balanselementen är förankrad i fem fjädrar som gör att det blir lite mer utmanande ju fler barn som använder balansleken samtidigt.