Lammet är ett roligt gungdjur som inspirerar till rollek.