Ett låssystem är ett alternativ för Saturnusgungan. Låssystemet som används i Saturn Swing immobiliserar gungan och förhindrar obehörig användning. Gungan aktiveras endast när låssystemet är öppet. För att låsa Saturn Swing måste du sätta plattformen på marken och vrida på nyckeln i låset, det kommer att immobilisera plattformen, och därmed hela gungan.