Barngungsäte med ram för de yngsta barnen. Mycket stabilt och bra säte. Du har ingen fram och bakdel utan barnet kan sitta i båda riktningarna beroende på väder och vind. Plastbelagd kätting ingår så det inte finns nån klämrisk.