Barngungsäte med ram för de yngsta barnen. Mycket stabilt och bra säte. Du har ingen fram och bakdel utan barnet kan sitta i båda riktningarna beroende på väder och vind. 160 cm kätting ingår. Galvad kätting ingår.