Eibe-Safety gungsäte plant utan kätting är ergonomiskt utformad, UV-resistent och väderbeständig.