Metal group swing är en lite annorlunda gunga. Gungdäck är fäst i änden av en metallstolpe och kan där med röra sig åt många olika håll. Fästet gör att barnen kan gunga i alla riktningar.