Metal group swing är en lite annorlunda gunga. Gungdäck är fäst i änden av en metallstolpe och kan där med röra sig åt många olika håll. Fästet gör att det går att gunga i alla riktningar.