Lekplatsen storlek är 7 x 12 m, 84 kvm

Här finns en gungställning med 2 st plana gungsäten, en klätterlek som innehåller många olika utmaningar med olika svårighetsgrad. För de mindre barnen finns en fjäderlek samt en gungbräda. Alla produkter är i Robinia.

Då vi skapar mötesplatser så rekommenderar vi att ni kompletterar med sittmöjligheter.