Wooden hexagonal swing är en trägunga med sex gungsäten. Så det finns plats för många gungande barn samtidigt. Gungan har specialgummisäten med stöd inkluderat.