Balansbrorep fungerar som balanssteg över till andra sidan.