Crocodile back är en balansbana som utmanar ditt balanssinne.

Det finns 2 st alternativ för förankring:

A- för nedgrävning

B -för ovan mark