Balansbro bestående av 2 handräcken och 9 vobblande stockar som är sammansatta med galvaniserad kätting.