Robinson Crusoe är en extra lång balansstock på hela 4 meter. Vem klarar att ta sig hela vägen utan att snudda marken?