Enkelt volträcke i trä och metall. Höjd 1,45m. Träslag: lärk med 13 cm tjocka trästolpar skurna utanför träkärnan. Polyester-belagt metallrör 35 mm tjockt. Ytterligare anti-rotationsmekanism för stången.