Enkelt volträcke i lärk med en horisontell stång i rostfritt stål. Här kan barnen hänga upp och ner eller snurra runt den horisontella stången som har en antirotationsmekanism.