Hinderbana i robiniaträträ som består av två plattformar och balansstig. Här kan barnen öva motorik och balans samt inbjuda till rollek.