Stor hinderbana i robiniaträträ utformad som en cirkel där barnen har många lekmöjligheter. Hinderbanan uppmuntrar barnen att öva på motorik och balans samt utöva rollek.