Runda stolpar som är slipade och avrundade i toppen.