En linbana som inbjuder till fart och nöje. Detta är ett populärt inslag på lekplatsen. Linbanan kan placeras där det är nivåskillnad i terrängen, men det är inte nödvändigt. Plattform levereras med linbanan, utan extra kostnad.