Snurrgungbrädan i aluminium är Söves mest populära Vippgunga. Snurrgungbrädan är konstruerat på så sätt att barn kan gunga upp och ned samtidigt som de kan snurra hela gungbrädan. Barnen kan röra sig i två riktningar samtidigt och det ger en extra rolig lek.