Vindsås är en klätterställning för de lite äldre barnen.

Det finns många utmanande vägar upp i lekställningen. Väl uppe finns flera utkikspunkter , ett  spindelnät , S-trappor, armgrepp och klätterstänger . De snabbaste och roligaste vägarna ner från Vindsås är brandmansstången och rutshen.