Blåhø är en klätterställning för de lite äldre barnen. Den har 10 unika egenskaper och det finns många utmanande vägar upp i lekställningen. Väl uppe finns flera utkikspunkter och ett stort liggande spindelnät där barnen kan sitta och vila. De snabbaste och roligaste vägarna ner från Blåhø är brandmansstången och slidern.