Climbing pyramid är en klätterpyramid i lärk och ek.