Eagles Nest är en lite större klätterlek med många olika klättervarianter. Grundstommen är i lärk och ek. Klätterställningen har klättervägg, klätternät, nätgolv och två olika brandmanstänger.