Megafon för trästolpar. Montera röret på ett fast underlag så är det även tillgängligt med rullstol