Symfoni no 5 har en bra uppsättning av musikinstrument och är en naturlig samlingspunkt på alla lekplatser. Uppsättningen består av 7 stycken musik instrument innehållande 5 klockor, maracas, klockspel och bongotrummor. Låt barnen få uppleva musikglädjen i utomhusmiljö.