Barn dras  till musik och dessa paneler skapar en naturlig samlingsplats.

Denna består av 4 st musik instrument innehållande klockspel i olika storlekar.