Trästolpar för fastsättning av aktivitetspaneler S033-S038. Fundament för både för ovanmark montering (B) och nedgrävning (A)

Säljes styckvis